United Way of America

United Way of America er en ideell organisasjon med hovedsete i Alexandria, Virginia. Organisasjonen har 1.300 lokale United Way kontor over hele USA. Organisasjonens fokus er å identifisere og løse kritiske samfunnsspørsmål og gjennomføre målbare forbedringer i sine lokalsamfunn gjennom samarbeid med skoler, offentlige etater, lokalt næringsliv og arbeidstakerorganisasjoer i tillegg til andre frivillige organisasjoner. De ulike United Way-kontorene bestemmer selv hvilke områder de jobber med på grunn av de store forskjellene fra sted til sted. Imidlertid er hovedfokuset som regel utdanning, arbeid og helse.