Åpne hovedmenyen

Unionstiden er et begrep som beskriver perioden mellom 1814 til 1905 da Norge var i union med Sverige. Unionstiden innebar store forandringer i det norske samfunnet, demokratisering, innføringen av parlamentarismen og industrialisering. Forøvrig var også denne perioden beskrevet som en norsk gullalder, spesielt innenfor malerkunsten og litteraturen.

Unionstiden brukes til dels også som betegnelse på den dansk-norske unionen fram til 1814.

Se ogsåRediger