Unilateralisme, (fra latin: unus 'en' og latus 'side') er et begrep innen internasjonal politikk som refererer til at et land foretar ensidige handlinger på et område, uten å samarbeide med andre land. Unilateralisme er det motsatte av multilateralisme, der flere land jobber sammen innen et bestemt område.