Unge Viljer

norsk, kommunistisk tidsskrift
For å lese om den norske spillefilmen fra 1943, se Unge viljer

Unge Viljer var Norges Kommunistiske Ungdomsforbunds blad de første årene etter den andre verdenskrig. I perioden fram til den kalde krigen startet nøt både partiet NKP og dets ungdomsorganisasjon NKU stor popularitet, og ungdomsbladet nådde høye opplagstall.

Det første nummeret av Unge Viljer ble lansert i desember 1945, med undertittelen «Avisa for all aktiv ungdom». «Navnet har vi valt ikke minst med henblikk på den situasjonen vi har i dag hvor vi står overfor gjenreisinga på alle felter», oppsummerte redaksjonen i første nummer.[1] Målet var da å gi ut bladet to ganger i måneden, og spre det i abonnement og ved salg gjennom frivillige kommisjonærer. Bladet kostet 40 øre, og kommisjonærene fikk 20 prosent - 8 øre - for hvert solgte nummer.[2]

I praksis ble arbeidet med å spre bladet organisert gjennom NKU-laga. Ved inngangen til 1946 hadde organisasjonen 15 000 medlemmer, spredt på 230 lag.[3] Det var kappestrid mellom laga om å spre flest blader.[4] Redaksjonen lovet potensielle annonsører at bladet nådde ut til «50 000 ungdommer over hele landet»,[5] men annonsene uteble og bladet måtte klare seg uten annonseinntekter.

Bladet ble hovedsakelig spredt i løssalg. I nummer 1 1947 blir det opplyst at bare 13 prosent av NKUs da 16 000 medlemmer abonnerte på bladet,[6] mens julenummeret var sendt ut i ca. 35 000 eksemplarer - «rekord hittil».[7]

Men allerede første driftsåret måtte man lempe på ambisjonene. «På grunn av trykkerivansker er det ikke mulig for avisa å komme ut hver 14. dag», meldte man sommeren 1946.[8] Problemet med å få ut nok nummer «løste» man ved å utgi dobbeltnummer. Året etter reduserte man til månedlige utgivelser.

I de første nummere av bladet var det kun oppgitt at utgiver var «Norges Kommunistiske Ungdomsforbund. Roald Halvorsen, formann». Arne Pettersen, Ragnhild Løken og Odin Nygård sto oppført som «sekretærer». Fra nummer 3 1946 sto August Rathke som redaktør, og fra nr. 10-11 1946 tok Reidar Larsen over.

I februar 1948 ble bladet avløst av avisen Avant-Garden, som nå ble NKUs nye, sentrale organ.

Referanser Rediger

  1. ^ Side 3. Unge Viljer desember 1945
  2. ^ Side 5. Unge Viljer desember 1945
  3. ^ Side 10. Unge Viljer nr. 2. januar 1946
  4. ^ Side 15. Unge Viljer 17. mainummer 1946
  5. ^ Side 19. Unge Viljer 17. mainummer 1946
  6. ^ Side 5. Unge viljer nr 1-2 1947.
  7. ^ Side 15. Unge viljer nr 1-2 1947.
  8. ^ Side 15. Unge Viljer nr. 7 1946