Ungdommens bystyre i Bergen

Ungdommens bystyre i Bergen (UB) er en partipolitisk uavhengig høringsinstans i Bergen kommune.

UB skal:

 • Sikre at barn og unges behov blir ivaretatt i kommunens planarbeid.
 • Stimulere ungdom til aktiv deltagelse i kommunens planprosesser, spesielt i saker som angår deres eget oppvekstmiljø og framtid.
 • Gi ungdom opplæring i å delta i demokratiske prosesser gjennom aktivisering og videreutvikling av elevrådsarbeidet ved skolene.
 • Gi ungdom økt kunnskap om egen kommune.
 • Gi folkevalgte og administrasjon økt kunnskap om barn og unges hverdag.
 • Gi barn og unge uttalerett og være høringsinstans i politiske saker.

UB ble vedtatt som fast ordning 13. september 2009. Hver ungdomsskole og videregående skole i Bergen kommune har rett til å være representert med en representant i UB.

UB har plenumsmøte en gang i måneden, i tillegg har komitéene møter før hvert plenumsmøte.

StrukturRediger

UB er i likhet med Bergen bystyre delt opp i komiteer. Komiteene er:

 • Komité for oppvekst og skole
 • Komité for miljø og byutvikling
 • Komité for kultur, idrett og helse

LedergruppenRediger

2019
Ordfører: Amalie Dalhaug Halleland
Varaordfører: Fredrik Hasselgren
Komité for oppvekst og skole (KOS)
 • Kjersti Helene Rasmussen Hidle (leder)
 • Ida Marie Eldøy Lundstad (nestleder)

Komité for miljø og byutvikling(KMB)

 • Katarina Myhre Jensen (leder)
 • Åsmund Bergo Aarvik (nestleder)

Komité for kultur, idrett og helse(KKIH)

 • Sigrid Lundervold Nesheim (leder)
 • David Dokken Gaski (nestleder)
2018
Ordfører: Elias
Varaordfører: Mohamed
Komité for oppvekst og skole (KOS)
 • Kjersti Helene Rasmussen Hidle (leder)
 • Ida Marie Eldøy Lundstad (nestleder) Komité for miljø og byutvikling(KMB)
 • Andrea (leder)
 • Silje Napsholm (frem til sommeren) og Sveinung Koppen (etter sommeren) (nestleder) Komité for kultur, idrett og helse(KKIH)
 • Leon Krog Vignal (leder)
 • Isak Melaku (nestleder)
2017

Ordfører: Tora Hodneland Kildehaug

Varaordfører: 

Komité for oppvekst og skole(KOS)

 • Alisa (leder)
 • Silje Napsholm (nestleder)

Komité for miljø og byutvikling(KMB)

 • Martin Jonsterhaug (leder)
 • Sigurd Palmstrøm Hald (nestleder)

Komité for kultur, idrett og helse(KKIH)

 • Mathias (leder)
 • Amir Muhammed (nestleder)
2016

Ordfører: Anniken Strønen Riise

Varaordfører: Tora Hodneland Kildehaug

Komité for oppvekst og skole(KOS)

 • Victoria Emilie Johannessen (leder)
 • Elias Bjørkhaug Mosevoll (nestleder)

Komité for miljø og byutvikling(KMB)

 • Martin Jonsterhaug (leder)
 • Sebastian Stenshaug (nestleder)

Komité for kultur, idrett og helse(KKIH)

 • Lasse Trones (leder)
 • Constance Gaard Storvestre (nestleder)

Eksterne lenkerRediger