Understryk er en plass og en liten stryk under gårdsbruket Enger (gnr. 147 bnr. 1 i Ringerike kommune, Viken) og ligger lengst nord i Stolpefjorden, den nordvestlige armen av innsjøen Sognevannet i Strømsoddbygda. Stryken ligger lengst sør i Strømsoddelva, som dannes da Frisvasselva og Sandvasselva møtes, der den renner ut i Stolpefjorden.

Understryk er egentlig kun et lite område på vestsiden av vannet, men man regner også med et tilsvarende lite område på østsiden, selv om det egentlig tilhører et annet gårds og bruksnummer. Tilkomst til området går via fylkesvei 2884 mellom Sokna og Strømsoddbygda.

Plassen har tidligere vært en populær bade-, fiske-, raste- og teltplass, men denne aktiviteten er ikke så store lenger. Strømsoddbygda er imidlertid viden kjent for sine tyttebærrike moer, og hver høst er det stor aktivitet med bærplukking i skogene rundt innsjøen. Da blir også Understryk en naturlig rasteplass for mange.

Denne Ringerike- og geografirelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.