Umgebindehaus

Umgebindehaus er en byggeskikk som benytter elementer fra både laftebygg, bindingsverk og massivkonstruksjoner. Konstruksjonsmåten er særlig kjent fra områder i Schlesien, Oberlausitz og Nordböhmen og også inn i Sächsische Schweiz.

KarakteristikkRediger

 
En ser hvordan taket bæres av et stolpe-dragersystem, ombindindingen/Umgebinde, utenfor den laftede huskroppen.
 
Umgebindehaus i Ebersbach/Sa.
 
Umgebindehaus in Taubenheim
 
Umgebindehaus in Sohland
 
Tidligere mølle i Schirgiswalde

Det spesielle ved byggeformen er at taket eller annen etasje ikke bæres av huskroppen under. En definisjon kan være: et bæresystem av tre («Umgebinde/ombinding»)som omgir en huskropp (stue) på to eller tre sider med det formål å bære overliggende tak eller overliggende etasje.[1]

Umgebindehus er i regelen et hus der første etasje har en boligdel og en virksomhetsdel. Disse er adskilt av en tverrgående gang med inngangsdør på husets langside. Som oftes forsøker en å legge boligdelen mot øst eller syd for å gi denne best mulig skydd mot vær og fuktighet. Virksomhetsdelen er for det meste utført i murverk av naturstein, senere i murstein. I virksomhetsdelen finner en typisk stall og boder. Ofte er disse rommene utført med hvelvtak i murverk og med høyloft over. I noen tilfeller er denne massivdelen utført i laft og huset omtalt som et «dobbelstuehus».

Over tømmerstuen hviler den overliggende etasje eller tak på trestolper. Disse er knyttet sammen med knær eller skråband slik at de danner en stabil ramme. Tømmerkassen er dermed ikke koblet til bæresystemet og setninger i denne vil ikke overføres til overliggende konstruksjoner. Andre etasje er som oftest utført som en fagverkskonstruksjon, men kan også være utført i laft, noe som særlig forekommer i Nordböhmen

OpprinnelseRediger

Laftebygg var tradisjon i den opprinnelige slaviske befolkningen i områdene. Den tyske koloniseringen i middelalderen, hovedsakelig frankere og folk fra Thüringen brakte med seg bindingsverkskonstruksjonen, en lett, stabil og trebesparende byggemåte. Gjennom århundrene utviklet de lokale håndverkerne dermed en kombinasjon som overvant disse problemene. Mot slutten av det 18. århundre kom den typiske Umbebindebuen som ga hustypen navn.

Umgebinde og veverierRediger

Umgebindehus blir ofte knyttet til husveverier. Det hevdes at en mulig forklaring på byggemåten er at vibrasjonene og støyen fra en hjemmevevstol ikke skulle forplante seg til hele huset. Det er mer sannsynlig at konstruksjonen kom for å motvirke setningsskader. Uansett så gir et massivt laftet bygg et jevnt klima, et klima bedre egnet både til beboelse og veving.

SæregenheterRediger

En særegnehet ved mange Umgebindehus er buen over inngangsdøren. Denne er ofte utført i granitt eller sandstein. Buen er gjerne utstyrt med årstall for husets byggeår. Videre kan den ved sin kunstneriske utforming og påkostning gi et uttrykk for huseierens sosiale stand. Andre særtrekk er bordkledning og skiferkledning. En finner også forekomster av bordbekledning i gavlene som har en solstrålelignende utforming eller utforming som solur.

Situasjonen i dagRediger

Fremdeles finner en sammenhengende områder med Umgebindehus mange steder i Oberlausitz som for eksempel i Obercunnersdorf og Nordböhmen. Et større antall finner en i Ostthüringen, Westsachsen og sydøst i Sachsen-Anhalt. Kjente Umgebindehus er Reiterhaus i Neusalza-Spremberg og det såkalte Schunkelhaus i Obercunnersdorf med sin påfallende ikke-rettvinklede konstruksjon.

LitteraturRediger

  • Manfred Hammer: Bauernhäuser, Bauernhöfe, Dörfer. Historisch wertvolle Gebäude und Dorfanlagen im Kreis Löbau-Zittau. Verein Ländliche Bauwerte in Sachsen e.V., Dresden 2009
  • Jürgen Cieslak (Hrsg.): Umgebinde : eine einzigartige Bauweise im Dreiländereck Deutschland – Polen – Tschechien. Sächsischer Verein für Volksbauweise e.V., Langewiesche, Königstein i. Ts. 2007, ISBN 978-3-7845-5210-1
  • Karl Bernert: Umgebindehäuser. VEB Verlag für Bauwesen, Berlin 1988, ISBN 3-345-00001-6
  • Frank Delitz: Umgebinde im Überblick : Zu Fragen der Geschichte, Verbreitung und landschaftlichen Ausprägung einer Volksbauweise. Graph. Werk. Zittau, Zittau 1987
  • Karl Bernert, Jürgen Cieslak: Wir wohnen in einem Umgebindehaus : Arbeitsmaterial zur Erhaltung u. sachgemäßen Pflege d. Umgebindebauweise in d. Oberlausitz. Ges. für Denkmalpflege im Kulturbund d. DDR, Dresden 1982

ReferanserRediger

  1. ^ Delitz 1987, s. 12

Eksterne lenkerRediger