Ulvøya (Oslo)

øy i Indre Oslofjord

Ulvøya ligger i Indre Oslofjord, teknisk sett i Bunnefjorden, bare åtte kilometer fra Rådhusplassen i Oslo Sentrum. Adkomsten til Ulvøya skjer via Ulvøybrua fra Mosseveien. Ulvøya er kjent for Sydstranda, en populær sandstrand på øyas sydspiss, eiet og drevet av Ulvøya Vel.

Ulvøya
LandNorges flagg Norge
Ligger vedBunnefjorden
Kart
Ulvøya
59°52′13″N 10°46′23″Ø

Ulvøya sett fra nord med Paddehavet i forgrunnen og Bunnefjorden bak i 2012. I venstre bildekant Ulvøybrua med forbindelsen til fastlandet
Ulvøya sett fra sør, i 1952. Midt på øya skjærer Fjordveien snorrett ned mot Sydstranda i forgrunnen, og øverst i høyre bildekant Ulvøybrua med forbindelsen til fastlandet.
Foto: Otto Hansen, Widerøes Flyveselskap. Oslo byarkiv.

Øya er på ca. 300 da, og flere steder på øya er preget av kalkfuruskog, en sjelden skogtype i Norge.[1] Denne skogtypen er vernet på Malmøya. Skråningen mot sjøen i nordvest er av Miljødirektoratet listet som en viktig naturtype, hvor det vokser grønnburkne. Denne planten er ellers ikke vanlig i Oslo. Miljødirektoratet oppgir om skråningen at «Utsiktshogster er en trussel mot de biologiske verdiene.»[2]

Også på Sydstranda finnes en særegen naturtype, på ryggen mot vest. Dette er gammel slåttemark, og det er funnet interessante karplanter her.[3]

På østsiden av øya er landets eneste (siste) naturlige forekomst av planten dvergtistel. Dette er også verdens nordligste forekomst, og den har status kritisk truet (CR) på rødlista. Men også denne forekomsten holdt på å bli ødelagt av utbygging. Ved hjelp av frøinnsamling, er den nå dyrket fram, og satt ut på naboøya Padda.[4]

Eiendom

rediger

Ved reformasjonen ble Ulvøya krongods, overført fra Mariakirken. Øya har vært bebodd i hvert fall fra 1500-tallet, da Tosten Tostensen var leietaker. Ved folketellingen i 1801 var det fortsatt bare ett hus på øya, bebodd av 14 mennesker. Ved folketellingen i 1865 er det to hus med til sammen 20 mennesker (det ene av disse husene brant i 1935). På 1870-tallet ble øya overtatt av Ludvig Lange Dybwad, bror av bokhandler Jacob Dybwad. Han eide øya til sin død i 1896, hvoretter øya hadde flere eiere. Folketellingen i 1921 viser forsatt bare to husstander/familier, hvorav i alt 5 personer var over 23 år. I 1923 ble øya kjøpt av Kristian Gjølberg, som utarbeidet planer for brofobindelse og veier. Brua ble bygget i 1928, og kostet omkring 1/4 million kroner. Gjølberg anla også et vannverk, ved Vargveien 30. Øya ble så utparsellert, og planen den gang omfattet 150 villaer.[5] Øya har i dag nærmere 1000 innbyggere.

Kuriosa

rediger

En kuriositet er det at ett av de tidligste hastighetsløp for biler (kanskje det aller første), foregikk på den islagte Bunnefjorden i 1912, med start og mål mellom Ulvøya og Nordstrand.[6]

Av andre arrangementer kan nevnes «Ulvøya rundt», en distansesvømming på 2250 m arrangert av Nordstrand Idrettsforening i årene 1930–1952. Dette stevnet ble i 2014 arrangert igjen under navnet «Ulvøen Rundt - Open Water» arrangert av Nordstrand IF sin Triathlongruppe i samarbeid med Lambertseter Svømmeklubb og Ulvøya Vel. 54 deltakere fullførte. Beste tid var 33'00 siste var i mål på 1:46'29. I gamle dager startet stevnet på fastlandet på Nordstrand-siden, men start og mål ble i 2014 flyttet til Sydstranda.

Referanser

rediger
  1. ^ Norges skoger
  2. ^ (no) Seilerstien i Miljødirektoratets nettsted Naturbase
  3. ^ (no) Sydstranda - Ulvøya i Miljødirektoratets nettsted Naturbase
  4. ^ Forskning.no 12. september 2011 Arkivert 2013-10-29, hos Wayback Machine.
  5. ^ Larsen, Hjalmar T. (1939). «Øyer og strender i Oslofjorden». Oslo-fjorden - Oslo-marka. III. Oslo: Blix Forlag. s. 63. 
  6. ^ «100 år siden Norges første billøp». Norges Bilsportforbund. 22. februar 2012. Besøkt 11. august 2014. 

Eksterne lenker

rediger