Ulrik Hendriksens Ærespris

Ulrik Hendriksens Ærespris, tidligere Ulrik Hendriksen minnestipend, er en norsk kunstnerpris som utdeles hvert år til minne om kunstneren Ulrik Hendriksen. Stipendet utdeles av Bildende Kunstneres Hjelpefond. Ulrik Hendriksen minnestipend ble omgjort til Ulrik Hendriksens Ærespris i 2016. Prisvinneren mottar kr 250 000.[1]

Ulrik Hendriksen var engasjert i styrearbeid i Bildende Kunstneres Styre, og var sterkt medvirkende til at Kunstavgiftsloven ble innført i 1948, og derved bestemmelsene om 3 %, senere justert til 5% fra 1. januar 2007 avgift på offentlig omsetning av kunst, som skal være en støtte til billedkunstnere og «i hovedsak gå til eldre billedkunstnere og deres etterlatte».[2]

Stipendiet er å anse som et æresstipend og skal gå til billedkunstnere som har gjort en spesielt fortjenstfull innsats til beste for billedkunst og billedkunstnere i Norge, gjennom uegennyttig innsats i kunstnerorganisasjonene og/eller som en følge av pedagogisk eller annen virksomhet av betydning for utviklingen av norsk billedkunst.

Bildende Kunstneres Hjelpefond[3]

Prismottakere Ulrik Hendriksens Ærespris rediger

Stipendmottagere Ulrik Hendriksens minnestipend rediger

Referanser rediger