Ubåter i den amerikanske marinen

Den amerikanske marinen opererer med tre hovedtyper av ubåter, strategiske missilubåter/ballistiske missilubåter (SSBN), missilubåter (SSGN) og angrepsubåter (SSN). Alle typene er atomdrevet.

Strategiske missilubåter eller ballistiske missilubåter er ubåter som kan avfyre ballistiske missiler. I 2008 opererer Den amerikanske marinen ballistiske missilubåter i Ohio-klassen.

Missilubåter er ubåter som kan avfyre kryssermissiler. I 2008 opererer Den amerikanske marinen fire modifiserte Ohio-klasse ubåter som missilubåter.

Angrepsubåtene er USAs mest moderne ubåter. Alle ubåtene er atomdrevene og kan operere ute på havet for ca. 5. måneder om gangen. Ubåtene opererer hver for seg eller i Carrier Strike Group der oppgaven er å beskytte hangarskipene. I 2008 opererer Den amerikanske marinen angrepsubåter i Los Angeles-klassen, Seawolf-klassen og Virginia-klassen.