Et kryssermissil (krysserrakett) er et styrt missil som bringer med seg en eksplosiv last. Det er en flygende bombe med vinger som gir løft, et fremdriftssystem, ofte en jetmotor og et styresystem som bringer den til målet. Kryssermissiler er laget for å frakte med seg et konvensjonelt eller kjernefysisk stridshode. De kan fly flere hundre kilometer med overlydsfart eller høy subsonisk hastighet i ikke-ballistiske baner. Styresystemene kan ofte navigere ved hjelp av terrengprofiler som muliggjør flyving i svært lav høyde slik at missilet unngår å bli oppdaget av radar. Eksempler på kryssermissiler er amerikanske BGM-109 Tomahawk og indo-russiske BrahMos.[1] [2] [3]

Et AGM-129 ACM-missil
Utskytning av Tomahawk-missil fra undervannsbåt

Referanser rediger