UTC+07.00

UTC+07.00 er et belte av tidssoner som ligger syv timer før standardtiden UTC. I 2008 omfattet UTC+07.00 følgende områder:

UTC+07.00:
Blå - vintertid nordlige halvkule og sommertid sørlige halvkule
Oransje - vintertid sørlige halvkule og sommertid nordlige halvkule
Gul - hele året
Lys blå - havområder

Som standard tid (hele året)Rediger

Nordlige halvkule - Som standard tid (vinter)Rediger

Nordlige halvkule - Som sommertidRediger