UNSCOB, formelt United Nations Special Committee on the Balkans, norsk FNs spesialkomité for Balkanlandene, var en komité opprettet av FNs generalforsamling ved resolusjon 109 (II) datert 21. oktober 1947 for å undersøke om Hellas' naboland Albania, Bulgaria og Jugoslavia bidro med hjelp til opprørerne i den greske borgerkrigen.[1][2] UNSCOB regnes ikke som en egentlig fredsbevarende operasjon,[3] men ses på som en forløper for FNs fredsbevarende styrker.[4] Observatørenes arbeid ble fra februar 1949 ledet av den britiske brigadegeneral H. W. D. MacDonald.[5] UNSCOB hadde imidlertid ikke en felles FN-kommando og komitéens medlemmer rapporterte til sine hjemland.[6]

Komitéen skulle bestå av to representanter for hvert av landene i Sikkerhetsrådet, men Sovjetunionen og Polen ønsket ikke å delta. Den fikk således medlemmer fra Australia, Brasil, Frankrike, Kina, Mexico, Nederland, Pakistan, Storbritannia og USA.

UNSCOB oppnevnte observatørgrupper, som totalt talte omkring 40 personer. Disse skulle overvåke situasjonen i Hellas og i nabolandene. Aktiviteten ble begrenset av at nabolandene nektet observatørene adgang til sine territorier.[2] Observasjonsaktiviteten ble derfor konsentrert til gresk side av grensen, der UNSCOB etablerte sju baser. Disse ble lagt til Alexandroupolis, Florina, Ioannina, Kavala, Kastoria, Kozani, Thessaloniki.[5] Observatørene hadde også tilgang til fly. Militærobservatørene var i aktivitet ved fronten og foretok avhør av tilfangetagne opprørssoldater for å belyse spørsmålet om støtte fra nabolandene.[5]

Etter hvert som de greske regjeringssoldatene styrket sin posisjon, ble antallet observatører redusert. Borgerkrigen endte i 1949 med seier til regjeringssiden. UNSCOBs oppdrag ble avsluttet ved Generalforsamlingens resolusjon 508 (VI) av 7. desember 1951.[7] Aktivitetene ble avviklet tidlig i 1952.

ReferanserRediger

  1. ^ Threats to the Political Independence and Territorial Integrity of Greece[død lenke], FNs generalforsamling, resolusjon 109 (II), 21. oktober 1947.
  2. ^ a b United Nations Special Committee on the Balkans (UNSCOB), Nederlands forsvarsdepartement. Besøkt 22. juli 2011.
  3. ^ Terry M. Mays: Historical Dictionary of Multinational Peacekeeping, 3. utgave, Lanham: Scarecrow Press, 2011, s. 344.
  4. ^ Åge Eknes: FNs fredsbevarende operasjoner, Oslo: Norsk utenrikspolitiske institutt, 1995, s. 45.
  5. ^ a b c United Nations Special Committee on the Balkans (UNSCOB), Nederlands Instituut voor Militaire Historie, 2009.
  6. ^ Ola K. Christensen og Dag Leraand: Med FN i fredens tjeneste, Oslo: Gazette bok, 1995, s. 17–18 og 86.
  7. ^ Threats To The Political Independence And Territorial Integrity Of Greece[død lenke], FNs generalforsamling, resolusjon 508 (VI), 7. desember 1951.