Åpne hovedmenyen

Tussa er et energi- og kommunikasjonskonsern med hovedkontor i Ørsta kommune i Møre og Romsdal. 200 medarbeidere arbeider i konsernet, med oppgaver innenfor kraftutbygging, IKT, installasjon og energirådgiving. Konsernets morselskap er Tussa Kraft AS, og er organisert i seks datterselskap. Tussa Kraft er dessuten delhaver i Mørenett AS med 46 %.

Datterselskapene Tussa Energi og Sunnmøre Energi eier og driver 21 vannkraftverk med en gjennomsnittlig produksjonskapasitet på 670 GWh i året, og ett biobrenselsanlegg. Kraftverkene er geografisk spredd over hele søre Sunnmøre.

Eksterne lenkerRediger