Tunggodsskip

skipstype

Et tunggodsskip er et skip designet for å frakte store gjenstader som ikke kan fraktes med normale lasteskip. Det finnes to typer av disse tunggodsskipene: et semi-nedsenkbart skip som kan løfte et annet skip opp av vannet og frakte det, og skip som er utstyrt med avlossings-hjelpemidler som flere lite utstyrte havner ikke har. Et av de største rederiene innen tunggodstransport er Beluga Shipping GmbH, som har sitt hovedkontor i Bremen. Belugas flåte består av flere slike tunggodsskip.

«Sir Tristram» fraktes hjem på tungløftskipet MV «Dan Lifter» etter Falklandskrigen.
Tomt tunggodsskip ved kai i VallettaMalta
Tunggodsskipet BBC Japan losser.
MV Mighty Servant 2 transporterer USS Samuel B. Roberts fra Dubai til Newport, R.I., i 1988.