Tsjapajevka

elv i Russland

Tsjapajevka (russisk: Чапа́евка) også kalt Motsja (russisk: Мо́ча) er ei elv i Samara oblast i Russland. Den er ei venstre sideelv til Volga, og er 298 km lang, med et nedbørfelt på 4310 km². Den har sitt utspring på de vestligste utløperne av Obsjtsjij Syrt, og munner ut i Saratov-reservoaret nær Novokujbysjevsk. Byen Tsjapajevsk ligger ved elva. Elva er seilbar opp til 34 km fra munningen. Mesteparten av vannføringen kommer fra snøsmelting, og elva tørker helt inn i de øvre delene om sommeren. Den er islagt fra november til april. De største sideelvene er Petrusjka, Vetljanka og Vjazovka.

Elva het opprinnelig Mócha, men ble i 1925 kalt Tsjapajevka til ære for borgerkrigshelten Vasilij Tsjapajev.