Tsinghuaklikken

Tsinghuaklikken eller Qinghuaklikken er et tilnavn som brukes fom en formentlig politisk klikk innen Kinas kommunistparti og omfatter politikere som har studert ved Tsinghuauniversitetet i Beijing. De er medlemmer av den såkalte fjerde generasjon av det kinesiske kommunistiske lederskap, og hevdes å stå for en forsiktig eller nølende positiv innstilling til reformistiske og prodemokratiske tanker. Endel av dem har studert i USA etter at de ble uteksaminet fra Tsinghua. Noen anses å være influert av Hu Yaobangs reformtanker.

Tsinghuaeksaminander har relativt sett større politisk prominens enn eksaminerte fra noe annet av Kinas førstelinjeuniversiteter.

Blant de formentlige Tsinghua-politikere kan nevnes:

Pensjonerte eller avdøde:

En eldre politisk klikk som også gikk under navnet Tsinghuaklikken var et miljø innen Kuomintang; politikere som innehadde viktige poster i Republikken Kinas styre, og dluktet tilo Taiwan. De er alle sammen døde:

ReferanserRediger