Trykksak var Postverkets navn på masseproduserte (Trykk, eller stensiler) papirer som skulle sendes i egne konvolutter, eventuelt uten konvolutt, men påført mottakeridentifikasjon samt merket med «Trykksak». Disse kunne sendes for redusert porto, men uten løfte om raskeste forsendelse.

Regelverket er nå endret, slik at B-post må sendes til minst 20 mottakere for å få portoreduksjon. Til gjengjeld er der ikke lenger krav om at der ikke kan legges inn individuelle beskjeder og lignende.

Betegnelsen trykksak brukes ellers om alle former for trykte tekster og bilder som er masseprodusert, men kanskje mest om brosjyrer og reklamemateriell forøvrig.

Se også rediger