Trykkoordinater

Trykkoordinater er et koordinatsystem der lufttrykket blir brukt som vertikal koordinat i stedet for høyde eller geopotensiell høyde. Omformingen fra (x,y,z) til (x,y,p) er nyttig siden storskala atmosfæriske luftbevegelser er hydrostatiske og at det dermed er et entydig og særs enkelt forhold mellom trykk og høyde. I tillegg vil flater med konstant trykk være så flate at den horisontale fordelingen av vind og temperatur er omtrent den samme på en konstant trykkflate som på en konstant høydeflate.

I trykkoordinatsystemet er ikke den horisontale og den vertikale vindkomponenten ortogonale. Den vertikale vindkomponenten kan skrives som:

har ofte enheten hPa per dag. Merk at når er positiv svarer dette til synkende bevegelse, og negative verdier svarer til stigende bevegelse.

Det kan vises at

der H er skalahøyden, er tettheten og g er tyngdeakselerasjonen.

KilderRediger

  • John M. Wallace & Peter V. Hobbs (1977). Atmospheric Science - An introductory survey. London: Academic Press Inc.