Trooping the Colour

Trooping the Colour er en militær seremoni som utføres av British Army og regimenter fra Samveldet av nasjoner. Det er en tradisjon som går tilbake til Karl IIs tid. En Colour er en regimentsfane, som i tidligere tid ble brukt som samlingspunkt på slagmarken. Hvert regiment hadde i tillegg til sine symboler en egen farge eller kombinasjon av farger på fanen, slik at den lett kunne gjenkjennes i kampens hete.

Fanen ble et symbol på regimentets bånd til monarken, et symbol for regimentet og et symbol for falne kamerater. Tapet av en fane var en stor skam, og tilsvarende var det en stor ære å erobre en av fiendens faner. Det var kun bataljoner fra infanteriregimenter som bar faner på slagmarken. Artilleriet hadde kanonene som samlingspunkt, og rifleregimentene brukte ikke den tradisjonelle linjeformasjonen og brukte derfor i stedet trommer.

I seremonien stilles bataljonen opp i kompanier, og fanebæreren og hans vakter marsjerer, troops, mellom rekkene slik at alle kan se at fanen er intakt. Dette ble gjort før og etter hvert slag, og seremonien har blitt beholdt selv om den ikke lenger har en praktisk betydning ettersom fanen ikke bæres i kamp.

Trooping the Colour i LondonRediger

I Storbritannia forbindes seremonien spesielt med seremonien i forbindelse med Dronningens offisielle fødselsdag, og den kalles også Dronningens fødselsdagsparade. Siden 1748 har seremonien markert monarkens offisielle fødselsdag. Siden 1820 har den vært fastlagt som en årviss seremoni, mens den tidligere ble utført med ujevne mellomrom. Unntakene er dersom det er svært dårlig vær, dersom det er landesorg eller dersom andre spesielle omstendigheter inntreffer. Edvard VII la den til juni, ettersom det er en av de mest stabile månedene i forhold til været.

Under seremonien viser Household Division og King's Troop ære til monarken. Det er en parade på The Mall til Buckingham Palace, med militærkorps og divisjonen. Det er også en salutt med 41 skudd fra Green Park og Royal Air Force flyr over. Etter seremonien følger gardens vanlige vaktskifte.

Elisabeth II har vært til stede hvert år unntatt i 1955, da en jernbanestreik forhindret henne fra å nå frem til London i tide. I et tilfelle ble hun utsatt for et attentatforsøk på vei til seremonien. På hennes 80-årsdag i 2006 ble seremonien utvidet med en større overflyvning og en feu de joie.