Trommel

rund lagringsenhet for f.eks kabler eller tauverk

En trommel er en lagringsenhet for lange og tynne gjenstander, for eksempel kabler eller tauverk. Hensikten med en trommel er å optimaliseres oppbevaringen av gjenstanden.

Trommel for oppbevaring av kabler eller tauverk. 1) tønne, 2) vanger
Trommel med elektrisk kabel

En trommel består som oftest av en «tønne» som gjenstanden vikles rundt, og to vanger som begrenser bredden på tønnen. Disse vangene sørger for at gjenstanden ikke faller ut av tønnen, når man har viklet mye rundt tønnen. Siden vangene og tønnen oftest har en sirkulær form er det også lett å få ut gjenstanden fra trommelen. Som f.eks. legging av en elektrisk kabel i en kabelgrøft.

Typiske materialer for en trommer er; plast, treverk eller stål (eller en kombinasjon av disse).