Trommehinne

membran i øret
Her ses en menneskelig trommehinne. Den store, lyse, skråstilte strukturen i midten er hammeren som skinner igjennom fra mellomøret.

FysiologiRediger

Trommehinne (lat. membrana tympani) er en tynn membran mellom det ytre øret og mellomøret som settes i bevegelse av vibrasjoner fra lydbølger som kommer inn gjennom den ytre øregangen fra luften. Dens funksjon er todelt (dikotomisk):

  1. Å danne en fysisk barriere mellom det ytre øret og mellomøret.
  2. Å omdanne lydbølgene som treffer den til bevegelse av øreknoklene

AnatomiRediger

Trommehinnen sitter helt innerst i den ytre øregangen hvor den grenser til mellomøret. Her er den skråstilt i forhold til vertikalplanet (ca. 30 grader over horisontalplanet).

Selve trommehinnen kan deles inn i ulike områder, hvorav de viktigste er pars tensa og pars flaccida. Det førstnevnte er det største området, og inkluderer alt under og rundt hammeren. Det sistnevte tilsvarer et lite område over.

Pars tensa kan deles inn i fire kvadranter for å kunne orientere seg nøyaktig (se illustrasjon under).