Trollull fellesmagasin

Trollull fellesmagasinMysen i Østfold er et tidligere industrianlegg, som i dag er overtatt av Østfold fylkeskommune. Anlegget brukes av Østfoldmuseene som eksternt gjenstandsmagasin.

Trollull AS ble grunnlagt som en mindre familiebedrift i 1933. Ideen var å produsere tynn ståltråd, så tynn at den kunne sammenliknes med tekstilfibre, og dermed brukes til rengjøring, både i industri og husholdning. Produktet fikk merkenavnet Trollull, og ble et begrep i norsk etterkrigstid, men produksjonen gikk også i stor grad til eksport. På 1970-tallet hadde bedriften ca. 40 ansatte, men den videre økonomiske utviklingen gjorde at eksportmarkedet ble mer og mer lukket for trollulla. I 2003 ble de siste 16 ansatte sagt opp, og produksjonsutstyret ble solgt til utlandet.

I 2004 ble fabrikklokalene i Mysen kjøpt av Østfold fylkeskommune. Man hadde lenge arbeidet for at fylkets lokalmuseer måtte organiseres i en paraplyorganisasjon. En av grunnene til dette var at de forskjellige gjenstandssamlingene led under svært dårlige bevaringsforhold. Den gamle fabrikken ble bygd om til et stort, fullt moderne museumsmagasin på totalt 3200 m2, kontorer og tekniske rom inkludert. Av dette er omtrent halvparten rene magasiner med i alt nesten 10 000 meter hyller. Offisiell åpning var 26.september 2012.

I bygningen er det installert klimaanlegg for konstant temperatur og luftfuktighet, fordelt på ulike soner for gjenstander av ulikt materiale. For å minimere faren for skader av mugg, insekter mv., går alle gjenstander med organisk materiale gjennom varmebehandling i et særskilt varmekammer før de innlemmes i magasinet.

Trollull fellesmagasin er til daglig ikke åpent for publikum. Gjenstandene i magasinene tilhører de enkelte museene.