Trisagion (gresk: τρισάγιον) betyr «tre-hellig» og er en betegnelse på bønnen «Hellige Gud, hellige Sterke, hellige Udødelige, miskunn Deg over oss» (Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς). I de østlige og orientalske ortodokse og katolske kirkene blir den sunget som del av hvert guddommelige liturgi.

Russisk ikon av Profet Esaias, 18. århundre (Kizhi kloster, Karelia, Russland).

I den ortodokse kirken er «Trisagion-bønnene» også en betegnelse på de følgene bønner, som leses to ganger i nesten alle de daglige gudstjenestene:

Hellige Gud, hellige Sterke, hellige Udødelige, miskunn Deg over oss.
Ære være Faderen, og Sønnen, og Helligånden, nå og alltid, og i all evighet. Amen.
Allhellige Treenighet, miskunn Deg over oss. Herre, rens oss fra våre synder. Hersker, forlat oss våre misgjerninger. Hellige, kom og helbred våre skrøpeligheter for Ditt Navns skyld.
Herre, forbarm Deg. (Tre ganger)
Ære være Faderen, og Sønnen, og Helligånden, nå og alltid, og i all evighet. Amen.
Fader vår, Du som er i himlene, la Ditt navn holdes hellig, la Ditt rike komme, la Din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere, og la oss ikke bli ledet inn i fristelse, men frels oss fra den onde.
Autoritetsdata