Trinity

Wikipedia-pekerside

Trinity er det engelske ordet for 'treenighet'. Navnet er brukt om en rekke kirker, kalt Trinity Church eller Holy Trinity Church. Det kan også vise til:

Flere geografiske enheter:

I Canada:

I Storbritannia:

I USA:

På Antarktis:

Flere institusjoner:

Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Trinity.