Trierark var tittelen på offiserene som var øverstkommanderende på en trireme i antikkens Hellas. I Athen og noen få andre bystater, var disse offiserene pålagt å betale for utstyret og opprettholdelsen av skipet de var satt å lede. Trierarker måtte derfor være menn av velstand, siden utgiftene for å holde et skip i drift kunne være på en Talent i året. Mot slutten av det 4. århundre f.Kr. var imidlertid trierarkstillingen delt i to, da utgiftene for jobben hadde blitt for stor.