Åpne hovedmenyen

Tresemesterordning er et tilbud for studenter som har gått yrkesrettede linjer på videregående skole, eller på andre måter ikke har oppnådd studiespesialisering i realfag.

I TRESS er det vanlig å begynne studieåret midt på sommeren, og det blir da gjennomført et intensivkurs i matematikk og fysikk. Fra høsten av kjøres TRESS parallelt med vanlig undervisning.