Treklassestemmeretten

Treklassestemmeretten (tysk: Dreiklassenwahlrecht) var en stemmerettsordning som ble innført av Fredrik Vilhelm IV av Preussen i 1849 for valgene til Preußisches Abgeordnetenhaus som var det andre kammeret eller underhuset i den prøyssiske Landdagen. Det dreide seg om en spesiell form for manntalls-stemmerett, hvor de stemmeberettigede ble inndelt i tre klasser med forskjellig skattbar inntekt.

Stemmeretten til underhuset var bygd opp etter modell av systemet i Rhinprovinsen, hvor det i 1845 ble etablert et treklassesystem på lokalt nivå. I kommunalvalget i Essen førte dette til at Alfred Krupp kunne regjere hele bystyret med støtte fra bare en tredjedel av representantene.

Etter novemberrevolusjonen i 1918 ble treklassestemmeretten avskaffet av sosialdemokratene i Fristaten Preussen.