Transportøkonomi er studiet av økonomiske forhold innen offentlig og privat transport. Faget omfatter alle former for transport, til lands, i sjøfart og i luftfart; og, det som befraktes er gods, pakker, mennesker og alt av fysisk art.

De problemstillinger i transportøkonomien som behandles er eksempelvis:

  • Nytte-/kostnadsanalyser av investeringer i offentlig infrastruktur
  • Infrastruktur og næringsøkonomisk utvikling
  • Utvikling av transportmodeller
  • Analyse av kollektivtransport
  • Intermodale transportløsninger, altså med mikset befraktning
  • Reguleringsordninger og innkjøp av offentlige transporttjenester

I Norge har man spesielle utdanninger innen transportøkonomi ved Handelshøgskolen i Bodø, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Høgskolen i Molde. Forskning og utvikling skjer på Transportøkonomisk institutt, de nevnte skoler og enkelte regionale forskningssentra som Møreforsking.

Litteratur

rediger
  • Finn Jørgensen og Gisle Solvoll Transportøkonomi Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215034249
Autoritetsdata