Translitterasjon

(Omdirigert fra «Transliterasjon»)

Translitterasjon er omskriving av en tekst fra et alfabet til et annet. Translitterasjon er på denne måten en del av det større begrepet transkripsjon. Det tilstrebes ofte å la de to alfabetene motsvare hverandre tegn for tegn.

Se ogsåRediger