Trafikklys

teknisk innretning som bruker lyssignaler til å regulere trafikken
Et trafikklys i Karl Johans gate i Oslo.

Et trafikklys er en teknisk innretning som ved hjelp av lyssignaler regulerer trafikken av biler så vel som fotgjengere og syklister i et område som av offentlige myndigheter oppfattes som tilstrekkelig trafikkert til å fordre en slik innretning. Trafikklysene har mange steder erstattet tidligere manuell dirigering av trafikken. Denne dirigeringen ble tidligere som oftest besørget av personer med politimyndighet. Manuell dirigering av trafikken skjer enda i områder som er akutt trafikalt belastet eller på andre steder der det oppstår spesielle situasjoner som krever ekstraordinær oppfølging av trafikkpolitiet (f.eks. ved brann eller trafikkulykker). Ordinære trafikklys er utstyrt med lysende lamper i tre farger som indikerer ulik informasjon til trafikantene:

For kjørende (eksempelvis bilister og syklister)Rediger

 
Standard signalveksling for trelyssignal i Norge
  1. Rødt lys: Den kjørende skal stoppe – og vente på grønt lys.
  2. Rødt og gult lys: Lyset vil straks skifte til grønt.
  3. Grønt lys: Den kjørende kan fortsette over krysset.
  4. Gult lys: Lyset vil straks skifte til rødt. Den kjørende skal stoppe, men hvis kjøretøyet er så nært krysset at stans ikke kan skje uten fare, kan han likevel kjøre gjennom krysset.

I Oslo er gjennomsnittsvariablen på grønt og rødt lys på ca. 55 sekunder. Ingen av lyskryssene i Oslo har rødt lys i mer enn 1 minutt og 15 sekunder av gangen.

For fotgjengereRediger

Lyssignalene for fotgjengere gjengis med minst et rødt og et grønt fotgjengersymbol. Grønt lysende fotgjengersymbol indikerer at øvrig trafikk skal vente på fotgjengere som skal krysse gaten.[1] Rødt lysende fotgjengersymbol betyr at gående ikke må begynne kryssing av kjørebanen hvis dette vil være til hinder for kjørende, eller innebære fare. Gående som allerede er kommet ut i kjørebanen, kan fortsette kryssingen.[2] I Norge er det tillatt å gå på rødt lys så lenge man ikke er til hinder for kjørende, og dette ikke innebærer fare. I mange andre land som Australia, Danmark, Tyskland og USA er det forbudt å gå på rødt lys. I Sverige er det også forbudt, men ingen bøter om ingen farlig situasjon oppstår.

ReferanserRediger

For kollektivtrafikkRediger

Kollektivfelt har egne trafikklys. I Norge består disse av hvite signaler, der «S» betyr stans, «–» representerer fargen gult på et vanlig trafikklys og «|» eller en pil mot høyre eller venstre representerer fargen grønn.