Totalförsvaret

Totalförsvaret er betegnelsen på den samfunnsvirksomheten som skal bedrives i Sverige i tilfelle krig. Dette gjøres gjennom virksomhetene i Sveriges sivilforsvar og militærforsvar som én enhet.[1]

For å styrke forsvarsevnen kan Riksdagen vedta å øke beredskapen på grunn av krig utenfor Sveriges grenser, dersom Sverige risikerer å havne i krig eller hvis Sverige nylig har vært i krig. Beredskapen kan da bli hevet til skjerpet beredskap eller høyeste beredskap. Når det er den høyeste tilstand av beredskap, er det staten som er nådd hvis Sverige er i krig, er forsvar alle felles aktiviteter som bør gjennomføres. På høyden av beredskap, kommuner, fylkesting og i noen tilfeller også private selskaper, såkalte K-bedrifter, for å iverksette tiltak knyttet til bemanning, ressurser og planlegging er nødvendig for å utføre sine oppgaver i forsvaret.[1]

De myndigheter som har ansvar for å organisere forsvaret er de væpnede Styrker for det militære forsvaret og den svenske sivilt beredskap Direktoratet for sivilt forsvar.[2][3]

Militær tjenesteRediger

Alle svenske statsborgere, og alle som er bosatt i Sverige, er fra fylte 16 år til fylte 70 år, totalförsvarspliktige. En totalförsvarspliktig er forpliktet i henhold til lov til å delta i mønstring og delta i totalforsvaret. Dette innebærer blant annet at man må gjennomføre verneplikt, sivilplikt eller allmenn tjenestegjøringsplikt. Verneplikten omfatter kun svenske statsborgere fra det året de fyller 19 år til og med året de fyller 47 år.[4]

HistorieRediger

Etter den andre verdenskrig så man i det svenske forsvaret et større behov enn tidligere for å få de forskjellige myndigheter til å arbeide sammen for forsvaret av Sverige. Totalforsvaret besto i begynnelsen av blant annet Överstyrelsen for ekonomiskt försvar, Psykologiska försvaret og Krigsmakten.

ReferanserRediger