Sivilforsvar er ikke-militære organisasjoner som har til oppgave å komme sivilbefolkningen til hjelp i krig og større ulykker i fredstid.

En blå trekant på oransje bakgrunn er det internasjonale sivilforsvarskjennemerke.
Sivilforsvaret i Dublin

Sivilforsvar har til formål å forebygge, begrense og avhjelpe skader på personer, eiendom og miljø ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger.

De nærmere bestemmelser om virket og bruken av symboler er beskrevet i Genèvekonvensjonen.

Se også rediger