Topographisk Journal

Topographisk Journal for Norge var et tidsskrift som utkom i perioden 17921808, og som publiserte en rekke av de skrifter som regnes til opplysningstidens topografiske litteratur i Norge.

Tidsskriftets redaktør var Jacob Rosted, rektor ved Oslo katedralskole og en av stifterne av Selskabet for Norges Vel. I tidsskriftets første nummer ble det lansert et skjema for disposisjon av en allsidig beskrivelse av et prestegjeld: geografisk-historisk, fysisk, økonomisk og politisk, med flere definerte underemne.

Bladet ble fra 1811 fortsatt som Historisk-topografiske Samlinger, utgitt av Selskabet for Norges Vel, og senere som samme selskaps tidsskrift Budstikken, inntil 1834.