Tjenesteklasse, eller Class of Service – CoS, er et konsept fra TCP/IP-verdenen i et forsøk på utvikle TCP/IP-teknologiene videre fra Best Effort-stadiet.

Konseptet er laget for å håndtere ulike tjenestetyper ved å dele disse inn i et antall – vanligvis tre eller fire – definerte klasser som så gis ulik håndtering/prioritering gjennom et nett. Det er kun snakk om en priortering innenfor de ressursene man rår over til enhver tid og den trafikken man må håndtere, så det medfører ingen garantier for kvaliteten på tjenesten. Et paradoks blir det da at jo mer trafikk som gis høyere tjenesteklasse, jo dårligere blir kvaliteten på den resterende trafikken.

Det finnes ulike måter å håndtere tjenesteklasser på, men felles for alle er at alle nettelementene må kunne bruke den valgte mekanismen. Det er dermed kun nettoperatøren som kan håndtere dette, ikke en tjenesteleverandør uten egne nett og systemer.

Resultatet av dette arbeidet vil få stor betydning for TCP/IP-teknologienes fremtid som plattform for tradisjonelle teletjenester som f.eks. telefoni.

Se også rediger