Best effort

(Omdirigert fra «Best Effort»)

Best effort, eller «Vi gjør så godt vi kan, men garanterer ingenting», er et populærbegrep brukt for å beskrive tjenestekvaliteten i et TCP/IP-basert datanett.

TCP/IP er i utgangspunktet laget for billig og enkel transport og ruting av typisk datatrafikk som stiller få krav til kvaliteten på tjenestene.

Når TCP/IP-baserte plattformer nå tas i bruk også til tradisjonelle teletjenester er ikke Best Effort godt nok lengre, spesielt gjelder dette for sanntidstjenester som f.eks. telefoni. Det arbeides derfor mye med å tilføre disse teknologiene mekanismer for ekte tjenestekvalitet (QoS) i tillegg til det som er gjort så langt med tjenesteklasser (CoS).