Titulus Regius

Titulus Regius (latin «Kongens tittel») var en lov som ble vedtatt av det engelske parlamentet tidlig i 1484. Den gav kongetittelen til Rikard III og inngikk i den dynastiske strid som utløste Rosekrigene.

Loven hadde form av en offisiell erklæring som beskrev hvorfor parlamentet året før hadde kommet frem til at Edvard IVs ektekskap med Elizabeth Woodville var ugyldig; han skal allerede ha vært formelt forlovet med en annen kvinne. Dette førte til at barne deres var uektefødte, og derfor forhindret fra å kunne arve tronen. Edvard V, som allerede i 1483 var avsatt av Rikard III, var derfor ikke rettmessig konge, og Rikard hadde det sterkeste kravet på tronen.

Den neste kongen, Henrik VII, fikk loven omstøtt og beordret at alle kopier skulle ødelegges uten å bl lest. Årsaken til dette var at han giftet seg med Edvard IVs eldste datter, Elisabeth av York, og ønsket å ha et krav på tronen også gjennom hennes side.

Ordren om å ødelegge kopiene ble så grundig utført at bare ett eksemplar har blitt funnet. Det var innlemmet i Croylandkrøniken, hvor det ble oppdaget av George Buck under Jakob I.