Titrering

Titrering er en kjemisk analysemetode der en gradvis tilsetter en reagens (standardløsning) i en prøve til reaksjonen er fullstendig. Slik kan en finne konsentrasjonen av en analytt (prøveløsning).

Typisk titrerings-oppsett

Eksperimentelt oppsettRediger

Analytten er ofte i en erlenmeyerkolbe eller et begerglass. Titrant blir tilsatt fra en byrette. Når omslagspunktet (endepunktet) er funnet, kan en lese av på byretten hvor mye titrant som er tilsatt. I visse tilfeller kan det være praktisk å ha analytten i byretten. Dette blir kalt omvendt titrering.

TitreringsmetoderRediger