Fellingstitrering

Fellingstitrering er en kjemisk reaksjon der en bruker en standardløsning med kjent løsning og kjent konsentrsjon, som når i reaksjon med prøveløsningen, feller ut et stoff. Det gjør det mulig å finne ut ukjent konsentrasjon av prøveløsning

Et eksempel er Mohrs titrering, hvor man bruker sølvnitrat for å finne konsentrasjonen av halogenioner.