Besteforeldre

(Omdirigert fra Tipptippoldeforeldre)

En besteforelder er faren eller moren til en persons egen far eller mor; henholdsvis bestefar eller bestemor. Faren og moren til en persons far er henholdsvis farfar og farmor. Faren og moren til en persons mor er henholdsvis morfar og mormor. En person har fire besteforeldre, biologisk sett, men nye familiekonstellasjoner og gjengifte kan lett utvide antallet.

OldeforeldreRediger

Oldeforeldre er foreldrene til en persons besteforeldre; henholdsvis oldefar og oldemor. En person har åtte oldeforeldre.

TippoldeforeldreRediger

Tippoldeforeldre er foreldrene til en persons oldeforeldre, henholdsvis tippoldefar og tippoldemor. En person har 16 tippoldeforeldre.

TipptippoldeforeldreRediger

Tipptippoldeforeldre er foreldrene til en persons tippoldeforeldre, henholdsvis tipptippoldefar og tipptippoldemor. En person har 32 tipptippoldeforeldre.

TipptipptippoldeforeldreRediger

Tipptipptippoldeforeldre er foreldrene til en persons tipptippoldeforeldre, henholdsvis tipptipptippoldefar og tipptipptippoldemor. En person har 64 tipptipptippoldeforeldre.

TipptipptipptippoldeforeldreRediger

Tipptipptipptippoldeforeldre er foreldrene til en persons tipptipptippoldeforeldre, henholdsvis tipptipptipptippoldefar og tipptipptipptippoldemor. En person har 128 tipptipptipptippoldeforeldre.

TipptipptipptipptippoldeforeldreRediger

Tipptipptipptipptippoldeforeldre er foreldrene til en persons tipptipptipptippoldeforeldre, henholdsvis tipptipptipptipptippoldefar og tipptipptipptipptippoldemor. En person har 256 tipptipptipptipptippoldeforeldre.

Se ogsåRediger