Far

hankjønnet forelder

Far, blant mennesker også kalt pappa, er et hankjønn (forelder) som har fått avkom. Det blir også brukt for personer som spiller en farsrolle for andre, for eksempel Fader Jakob. Ordet far er brukt om menn som har fått barn og av barn som velger å kalle en mann sin far uavhengig av om det er sosial far, fosterfar, adoptivfar, stefar, eller andre varianter av far.

En far med barn fra Gustav Vigelands skulpturpark Vigelandsanlegget.

For mange arter er også farsrollen nærmest ubetydelig eller helt fraværende. Sjøhester er imidlertid et eksempel på en art der hannen er den av foreldrene som har primæransvaret for avkommet.

Motstykket til farsrollen er morsrollen.

Se også rediger