Tingvoll Museum ligger i Tingvollvågen i Tingvoll kommune. Museet ble etablert i 1954gårdsbruket Lia (Tingvollia). Bruket ble lagt ned dette året, og siste eier og gårdbruker var Anton Tingvolli sammen med søstrene Dordi og Maret.

Tingvoll museum
Kart
Tingvoll museum
62°55′29″N 8°11′11″Ø

Stua fra 1854, stabburet, fjøset/låven (1898) og kornløa står her fortsatt. Det har kommet til flere bygninger etter at museet ble etablert: Smia, strandsittarstua, kverna, oppgangssaga og skolebygningen Bugges Minde. Bugges Minde ble flyttet hit fra Tingvollvågen da kommunen bygde ny barne- og ungdomsskole først på 1970-tallet. Huset ble brukt til skole fra 1845 til 1903, kommunestyresal fram til 1947 og som lærerbolig fram til 1960. I førsteetasjen er det i dag innredet klasserom og lærerbolig, ovenpå ligger kommunestyresalen og en butikk/landhandel.

Deler av slåttemarka rundt museet blir slått med ljå. Her er det et rikt utvalg av uvanlige planter og sopp som er karakteristisk for ugjødsla slåttemark.

Museet blir nå drevet som «levende museum» og med særlig vekt på formidling til barn og unge. Låven/fjøsen er ombygd innvendig til møte-/selskapslokaler og kontorer.

Tingvoll Museumslag står som eier av bygninger, samlinger og 200 dekar kulturlandskap. Driften med 1,5 årsverk er underlagt stiftelsen Nordmøre museum med administrasjon i Kristiansund.

Eksterne lenker rediger