Tilgodehavende hyre

Tilgodehavende hyre (TGH) ble beregnet og utbetalt i aktuell valuta ved ankomst til havn. Betydningen var at en ville ha utbetalt så mye som mulig av hyra uten å låne.

Uttrykket var aktuelt i den epoken hvor skip fikk lengre landligge ved lasting og lossing, og mannskapene kunne ta seg i land. Valutaen varierte med anløpsstedet, og ble ofte bare benevnt «gærninger» for at en skulle slippe å holde rede på navnene.[trenger referanse] Skillemynt ble da smågærninger.

Det var lønningssjef ombord, oftest stuerten, som holdt orden på opptjent hyre og overtid, samt valutakurser.