Tidsskriftet Norges barnevern

Tidsskriftet Norges Barnevern er et norsk fagtidsskrift innen fagområdet barnevern. Tidsskriftet eies av Norsk barnevernsamband og har siden 2009 vært utgitt av Universitetsforlaget. Tidsskriftet publiserer praktisk og/eller teoretisk orienterte artikler om barnevern og barnevernrelaterte temaer. Dessuten er det en vitenskapelig publiseringkanal på nivå 1 i det norske tellekantsystemet og er tilgjengelig på Universitetsforlagets elektroniske database for tidsskrifter, idunn.no.

Norges Barnevern  
Fagfelt Helse- og sosialfag, Sosialt arbeid (360)
Fagfellevurdering Delvis fagfellevurdert
Språk norsk
Om tidsskriftet
Utgiver Norsk barnevernsamband og Universitetsforlaget (Norge)
Utgivelseshyppighet 4 utgaver årlig
Bibliografiske data
Norsk vitenskapsnivå 1/2 stjerner1/2 stjerner
ISSN 0800-1014
ITAR-kode 1007571
Lenker

Norges barnevern kommer ut med fire nummer i året.

Redaktør er Jona Hafdis Einarsson (2012 - dd). Hun etterfulgte Jorunn Vindegg (2001-12) og Gerd Hagen.

Tidsskriftet er en fortsettelse av Norges barn og ungdom som fra 1924 ble utgitt av Fellesrådet for barne- og ungdomsforsorg.

Eksterne lenker

rediger