Tidsskriftet Arken

Tidsskriftet Arken ble stiftet i 1978 av forfatterne Kaj Skagen, Stein Jarving og Jan Bojer Vindheim.

Stifternes ønske var å skape et bredt motkulturelt forum for økologi, mystikk og anarkisme. Arken plasserte seg således innenfor den anti-autoritære, ikke-marxistiske delen av etterkrigstidens ungdomsopprør. Fra utgivelsen i 1978 til 1983 var Kaj Skagen ansvarlig redaktør. I 1984 ble tidsskriftet redigert av Peter Normann Waage. Fra 1985 til 1989 ble Arken redigert av Skagen og Waage i fellesskap. Arken oppnådde på det meste 5 000 i opplag og hadde opptil 2 000 abonnenter. Det gikk inn i 1989.[1]

TemahefterRediger

Arken utkom ofte med temahefter. De følgende numre var viet egne tema: Anarkisme (1/1978), Dag Solstad (2/1979), Jens Bjørneboe (4/1981), Fosterdiagnostikk (1-2/1983), Kvinnebevegelsen (2/1984), Postmodernisme (1/1986), Vladimir Solovjov (2 og 3/1986), Bob Dylan (2/1988).[2]

ForfattereRediger

Foruten Kaj Skagen og Peter Normann Waage, deltok flere andre kjente forfattere i redaksjonen eller som bidragsytere. Håvard Rem var gjesteredaktør for Dylan-nummeret i 1988. Andre viktige medarbeidere var Erik Fosnes Hansen, Karl Milton Hartveit, Helge Salemonsen og Margery Vibe.[3]

ReferanserRediger

  1. ^ Skagen, Kaj (2019). Den forseglede ordre. Opplevd og tenkt 1949-2019. Oslo: Dreyers Forlag. ISBN 978-82-8265-466-1. 
  2. ^ Oversikt over alle utgivelsene av tidsskriftet i Arken 1-4/1989.
  3. ^ Opplysningene fremgår av redaksjonsopplysningene i de enkelte numre av Arken.