Tidlig arabisk Egypt

Artikkelen inngår i serien om

Egypts historie


Epoker

Oldtidens Egypt
(før 664 f.Kr.)

Persisk Egypt
(664–332 f.Kr.)

Gresk-romersk Egypt
(332 f.Kr.–639 e.Kr.)

Tidlig arabisk Egypt
(639–1517)

Osmansk Egypt
(1517–1803)

Reform og modernisering
(1803–1882)

Under britisk okkupasjon
(1882–1953)

Arabisk sosialisme
(1953–1981)

Egypt under Mubarak
(etter 1981)

Tidlig arabisk Egypt er betegnelsen på Egypt i perioden 6391517. Det startet med en islamsk invasjon, ledet av guvernører som opptrådte på vegne av Umayyad-kalifene i Damaskus, men i 747 ble umayyadenes hegemoni veltet, og makten til araberne begynte å svekke seg. Selv om Egypt formelt sett fortsatt var styrt av Abbasid-kalifatet, klarte dets herskere å danne delvis uavhengige dynastier, slik som tulunidene og ikshidene. I 969 erobret det ismailiske sjia Fatimid-dynastiet fra Tunisia hele Egypt og dannet hovedstaden i Kairo. Dette dynastiet varte frem til 1174, da Egypt kom under makten til Saladin-ætten (Ajubid-dynastiet), som igjen varte til 1252. Ajubidene mistet makten til tyrkiske styrker, kjent som mamelukkene. Disse hersket under kontroll av overhøyheten, Abbasid-kalifene, frem til 1517 da Egypt ble en del av Det osmanske rike.