Egypts historie (1952–1981)

Egypt ble republikk 18. juni 1953 og Gamal Abdel Nasser ble innsatt som president i 1954 etter at Mohammed Naguib ble avsatt etter bare kort tid i stillingen.

I 1956 forlot de britiske troppene landet. Sudan oppnådde selvstendighet samme år. Egypt utropte seg til å bli selvstendig og Suezkanalen ble nasjonalisert. Under Suezkrisen forsøkte Israel, Frankrike og Storbritannia å ta kontroll over Suezkanalen, men ble møtt med kraftige protester fra USA og Sovjet.

I mars 1958 ble Nasser president for Den forente arabiske republikk som bestod av Egypt og Syria. Den forente arabiske republikk var også forent i en konføderasjon med Nord-Jemen mellom 1958 og 1961. Denne unionen var imidlertid aldri annet enn et papirprodukt. Den forente arabiske republikk ble oppløst i oktober 1961.

Nasser døde i september 1970 og ble etterfulgt i stillingen av visepresidenten, Anwar Sadat.

I 1973 gikk Egypt og Syria til angrep på Israel. Dette ble til den såkalte Jom kippur-krigen. I 1974 kom Egypt og Israel frem til en avtale om begrenset tilbaketrekning, og forholdet til USA bedret seg. Suezkanalen ble åpnet for trafikk igjen 5. juni 1975.