Tiberiansk hebraisk

Tiberiansk hebraisk (hebraisk: ניקוד טַבְרָנִי‎) er en utdødd muntlig dialekt av gammel hebraisk som opptrer i Tanákh (Det gamle testamente). Det var en vokalisering som ble benyttet av masoreterne, jødiske skribenter som redigerte den hebraiske Bibelen og opprettet regler grammatikk og uttale for de fortellinger som tidligere var blitt avlevert muntlig. Deres system var blant annet å legge til diakritisk tegn for konsonanter (medlyd), og systemet ble snart benyttet for vokalisere også andre tekster. Tiberiansk vokalisering (navngitt etter en gruppe i den israelske byen Tiberias) markerte vokaler, trykk og gjorde subtile distinksjoner mellom konsonanter for deres kvalitet og lengde, og tjente også som tegnsetting. Mens systemet ble konstruert for tiberiansk hebraisk, ble det også det dominerende systemet for vokalisering av alle jødiske varianter av hebraisk.

Nærbilde av Aleppo-kodeksen, Josvas bok 1:1

Diakritisk: markering av uttaleRediger

Et diakritisk tegn er et tegn som angir en bokstavs uttale, og det diakritisk tegnet for bokstaven sin skilte mellom to verdier av ש. En dagesj, et annet diakritisk tegn, formet som en prikk som ble plassert på innsiden av en hebraisk bokstav, og indikerte at en konsonant er geminert (fordoblet), mens en rafe, formet som en kort horisontal strek plassert over bestemte bokstaver for å indikere at de skulle uttales som frikativ (hemmelyd). Mappiq indikerte at ה er konsonant framfor stum i avsluttende stavelse, og er formet som en prikk i midten av en bokstav. Dagesj hadde en identisk punkt med en annen fonetisk funksjon.

Diakritisk markering for de syv kardinalvokaler er indikert således:

niqqud med א אַ אֶ אֵ אִ אָ אֹ אֻ אוּ
navn patah segol tzere hiriq qamatz holam qubutz shuruq
verdi /a/ /ɛ/ /e/ /i/ /ɔ/ /o/ /u/

LitteraturRediger

  • Blau, Joshua (2010): Phonology and Morphology of Biblical Hebrew. Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns. ISBN 1-57506-129-5.
  • Sáenz-Badillos, Angel (1993): A History of the Hebrew Language. Cambridge University Press. ISBN 0-521-55634-1.
  • Yeivin, Israel (1980): Introduction to the Tiberian Masorah. Scholars Press. ISBN 0-89130-373-1.

Se ogsåRediger