Thyholm

halvøy i Danmark

Thyholm er en halvøy i Danmark. Den utgjør den sørligste delen av Thy og ligger i Limfjorden nord for Struer. Thyholm er forbundet med Nørrejyske Ø og resten av Thy via den smale landtangen Draget. Mot sør fører Oddesundbroen til resten av Jylland, og mot øst danner en demning forbindelse til Jegindø.

Odby Bugt (eller Vigen) på Thyholm, like ved Oddesund

Thyholm og Jegindø er nå en del av Struer kommune i Region Midtjylland. Fra 1970 til 2006 var Thyholm kommune en av de minste kommunene i Danmark og inngikk i Ringkjøbing amt. Historisk er Thyholm en del av Refs herred og inntil 1970 hørte området til Thisted amt.