Thingvalla-linjen

dansk rederi fra 1880 til 1898

Thingvalla-linjen (Dampskibsselskabet Thingvalla) var et dansk rederi som drev i emigrantfarten på USA mellom 1870 og 1898. Rederiet ble opprettet for å ta skandinaviske emigranter fra de engelske og tyske rederier som til da hadde dominert markedet. Rederiet ble stiftet av den danske skipreder C.F. Tietgen.

Under Thingvallas flagg seilte i alt ti skip, blant dem DS «Norge» mellom København og New York. I 1898 overtok Det Forenede Dampskibs-Selskab (DFDS) rederiet og dets aktiva under navnet Scandinavian America Line.